Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
 

 

 

 

Deviza "Ştiinţă, Independenţă, Moralitate- atribute esenţiale ale exercitării profesiei !

 

C.E.C.C.A.R.  SERVEŞTE  INTERESUL  PUBLIC! 

 

 

 Sfânta Sărbătoare a Invierii Domnului să ne aduca tuturor liniste în  suflet, sănătate,

să ne bucurăm din plin de frumusetea lucrurilor ce ne înconjoară

si să dăruim iubire celor dragi!

Sărbători binecuvântate si Paste fericit!

 

Vineri , 14.04.2017, programul de lucru este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

 

CECCAR  FILIALA  VALCEA 

 


     Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit că vor fi publicaţi în Monitorul Oficial toţi membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de Corp (conform Metodologiilor de acordare a vizei şi plata cotizaţiilor aprobate de Conferinţa Naţională Extraordinară din 9 ianuarie 2017),  pâna la data de 14 aprilie 2017.
Astfel, orice membru care solicită filialei acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei pe anul în curs,  pe data de 14 aprilie 2017 şi face dovada îndeplinirii condiţiilor privind exercitarea profesiei (achită cotizaţiile profesionale, depune raportul de activitate împreună cu documentele justificative, etc),  va obţine viza de exercitare a profesiei pe anul 2017 şi va fi publicat in Monitorul Oficial;

După această dată, membrii care îşi îndeplinesc obligatiile faţa de Corp, nu vor mai fi publicaţi în Monitorul Oficial. 

 


 ANUNT 

  În ziua de 24 martie 2017, ora 14,30, la AJFP Valcea- sala de Conferinte, din str G-ral Magheru, nr.17,va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Valcea a CECCAR, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut;Realizarea programului de activitate pe anul trecut pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;
 10. Diverse.

         În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 15,30 , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

       

              Presedinte, 

          ec.Cocos Vasile 


    Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate .

  


    Prin Hotararea nr. 17 / 103  din 10.02.2017 a Consiliului Filialei CECCAR Valcea , procesul de votare pentru functia de presedinte al filialei CECCAR Valcea pentru mandatul 2018-2022, se va desfasura la sediul filialei CECCAR Valcea, din Rm.Valcea, str.Antim Ivireanul , nr.59  în perioada 14 -15 martie 2017, intre orele 10,00 - 19,00. 

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și, care și-au achitat cotizațiile profesionale până la data de 28 februarie a anului curent.

Daca la finalul celor doua zile nu se intruneste cvorumul necesar, perioada de votare se va prelungi conform normelor in vigoare. 

  10 februarie 2017

 


  Proces - Verbal al  Comisiei de  nominalizare a candidaturilor, la functia de Presedinte al Consiliului filialei CECCAR  VALCEA

  userfiles/valcea(1).pdf   


   Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România, pentru membrii  care lucrează individual şi nu au CIF.

        userfiles/Ghid_profesii_liberale_2016.pdf      


1. Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

   2. Punct de vedere al CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)


              CECCAR  FILIALA VALCEA 

           CUI   RO  7426179

           CONT  RO39RZBROOOOO6OOO6563972

           SUCURSALA  RAIFFEISSEN  BANK VALCEA 


  

        Alegeri Presedinte Consiliul Superior CECCAR si Presedinte Consiliul Filiala Valcea

  Potrivit Masurilor 56/2009, membrii filialei care au dreptul de a alege si a fi alesi si indeplinesc criteriile privind reputatia, atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului, au calitati manageriale, au indeplinit obligatiile fata de Corp si au desfasurat activitati in interesul profesiei contabile, pot candida pentru functia de Presedinte al Consiliului filialei, depunand – la sediul filialei sau trimitand prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, Declaratia de candidatura – pana la data de 25 ianuarie 2017 .

Declaratiile depuse dupa data de 25 ianuarie 2017 fiind tardive nu se pot lua in considerare. 

 

MODEL DECLARATIE CANDIDATURA PRESEDINTE CECCAR  

MODEL DECLARATIE PRESEDINTE FILIALA  

 


 

 Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 09.01.2017

 


Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia. Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC. Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994. De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!     Vicepresedinte  CECCAR,   Alexandru Bunea


  ADUNAREA  GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ  A  MEMBRILOR  FILIALEI  CECCAR VALCEA

    În ziua de 12 decembrie 2016, ora 15,00, in  Sala de conferințe de la sediul AJFP Valcea, din  Rm.Valcea , str. G-ral Magheru,  va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Valcea a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: 

 1. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.
    În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 12 decembrie 2016, ora 15,30, în acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi.
  


      Stimati colegi, 

Sambata 26 noiembrie 2016 incepand cu ora 9, 15,  va invitam la intâlnire de lucru a conducerii superioare a CECCAR,  prof.univ.dr.Robert Aurelian Șova- Președinte CECCAR și lect.univ.dr.Florin Dobre- Directorul general executiv.Intalnirea va avea loc, la sala de conferinte de la Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” din Rm.Valcea, str. Carol , nr. 26. 
 
  Presedinte, 
Ec.Cocos Vasile 
 

 ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI

  Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, filiala CECCAR Valcea organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni astfel:

-05.12.2016 orele 16-18 prima sesiune;

-16.12.2016 orele 16-18 a doua sesiune (pentru experţii contabili care, deşi înscrişi, nu s-au prezentat, sau nu au promovat testul la prima sesiune (art. 3 alin. (3) din Norme).

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2016, pentru cei care participă la prima sesiune și până la data de 09.12.2016, pentru cei care participă la a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul filialei Valcea , str. Antim Ivireanul, nr.54  .

Evaluarea se va susţine sub forma unui test grilă, conţinând 50 de întrebări, fiecare din ele cu câte trei variante de răspuns,  din care doar una corectă, fiecare răspuns exact urmând a fi apreciat cu 2 (două) puncte. Timpul de rezolvare a întregului test este de 2 ore, iar punctajul minim necesar promovării este de 70 (şaptezeci) puncte. 

  NOTĂ: Experţii contabili care nu obţin viza anuală pentru exercitarea profesiei în termenul prevăzut de Normele Corpului, respectiv, până la 31 ianuarie 2017,  NU vor fi înscrişi în GEJ în anul 2017, dar rezultatul testului îşi păstrează valabilitatea pentru anul următor. Neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în anul 2017, atrage excluderea din GEJ, conform  art. 20 al Normelor.

 La înscriere experții contabili vor prezenta:

1.    Cererea de inscriere In Grupul Expertilor Judiciari   (click aici)

2.    Fisa de optiuni privind specializarile  (click aici)

3.    Una fotografie de dimensiunea ¾ 

 Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei in care este inclus si costul legitimatiei si se achita o data cu depunerea cererii de inscriere.

Tematica si bibliografia 

(click aici)

  NOTĂ: Testul privind înscrierea în GEJ se susține o singură dată. Conform Normelor nr. 1044/2010, din doi în doi ani, experții contabili judiciari înscriși în GEJ vor fi evaluați în vederea continuării activității de expertiză contabilă judiciară. Potrivit art. 15 (1), experții contabili judiciari sunt obligați să participe la formele de instruire, perfecționare și reciclare profesională, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Profesională, pentru efectuarea a minim 40 de ore de pregătire profesională pe an, cel puțin 20 de ore de curs, la disciplinele care au tangență cu activitatea de expertiză contabilă judiciară.     


     IN ATENTIA  MEMBRILOR  

  Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.   


 IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE APTITUDINI ! 

         Examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, din sesiunea 06 - 13 noiembrie 2016 , se organizează la centrul de examen Vâlcea, Universitatea C-tin Brâncoveanu,  Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 39, Rm. Vâlcea (zona DOVALI, vis-a-vis de Liceul Chimic).

          Duminica 6 noiembrie,  se va desfasura proba scrisa la cele 7(sapte) discipline,  cu o durata de 6 ore(sase).Accesul in sala de examen, se va face pe baza CI incepand cu ora 8,00.

  


  

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA – FILIALA VÂLCEA

A N U N Ţ Ă

 

ORGANIZAREA  ÎN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 2016 A

 “ZILEI NAŢIONALE A CONTABILULUI ROMÂN”   

                     Manifestările prilejuite cu această ocazie vor avea loc la SC ROSAN GRUP SRL, cu sediul în Rm.Vâlcea - Zavoi , ora 15,00.

                     Anul acesta în ziua de 21 septembrie se vor desfăşura trei acţiuni deosebit de importante pentru membrii CECCAR şi anume:

-          „Ziua Naţională a Contabilului Român”;

-          „95 de ani de la infiinţarea CECCAR”;

-          „Topul Local al celor mai bune societăţi membre CECCAR”;

Experţii contabili, contabilii autorizaţi, directorii economici, directorii financiari, contabilii şefi şi contabilii angajaţi în economia Judeţului Vâlcea sunt invitaţi să participate la acest eveniment deosebit de important din viaţa profesiei contabile româneşti.

  

Presedinte,                                                              Director executiv,

 Ec.Cocos Vasile                                                      ec.Cringus Valentina


În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu, în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

   Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

  Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.” 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor illustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid. Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiza contabilă si o puteti achizitiona de la sediul filialei CECCAR Valcea.

     Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016:


            Stimati colegi,             

  CECCAR filiala Valcea, organizeaza un seminar cu specialistii din cadrul  AJFP Valcea privind modificarile fiscale.

  Aceasta intalnire se doreste a fi interactiva si se va desfasoara in sala de conferinte de la sediul AJFP Valcea,  joi 16 iunie  2016, orele  15,00


  Cu stima,

 Presedinte,                                      Director executiv,
 ec.Cocos Vasile                              ec.Cringus Valentina 
 
  

 

               In atentia membrilor :

         Ţinând cont de  opţiunile dumneavoastră exprimate în Raportul anual de activitate, cât şi de recentele Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile anuale consolidate, Filiala C.E.C.C.A.R. Vâlcea organizează luni - 28 martie, ora 16,00 la sediul filialei cursul de dezvoltare profesională pentru membri, FISCALITATE. 

   TEMA: Modificarea normelor privind impozitul pe construcţii; Modificări aduse Codului fiscal şi Codului de  procedură fiscală; Modificări aduse OMFP nr. 1802/2014; Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2015.

             - Filiala C.E.C.C.A.R. Vâlcea organizează vineri 11 martie ora 16,00  şi  sambata 12 martie , ora 08,00  curs de dezvoltare profesională pentru membri, la disciplina   Audit şi certificare. Se vor aduce in atentia membrilor si modificarile Codului fiscal, intocmirea si depunerea situatiilor financiare aferente anului 2015, dar si alte noutati fiscale.

  In partea a doua a cursului, discutii interactive si lamuriri  referitoare la diverse speţe.

      Lector:  conf.univ.dr.Florin Dobre - A.S.E. Bucureşti.


     SEMINAR   7  aprilie  2016  !!!!!!!

 Stimati colegi,

Solicitarea dosarului de preţuri de transfer a devenit o practică obişnuită a autorităţilor fiscale în cadrul oricărui tip de inspecţie fiscală iar începând cu anul 2016, pregătirea anuală a dosarului de preţuri de transfer este obligatorie pentru anumiţi contribuabili.

Specializarea autorităţilor fiscale şi ajustările semnificative realizate de aceştia în cadrul inspecţiilor fiscale în sfera preţurilor de transfer face necesară însuşirea câtorva noţiuni importante (teoretice, dar mai ales practice) privind preţurile de transfer.

Acest seminar va fi susţinut de specialiştii în sfera preţurilor de transfer din cadrul societăţii TaxWise SRL, având experienţă în proiecte de întocmire politici de preţuri de transfer, dosare de preţuri de transfer, asistenţa la inspecţii fiscale şi acorduri de preţ în avans: Iulia Butnaru - Partener Impozite şi Taxe Directe, Lavinia Bartos - Partener Preţuri de Transfer.

Drept urmare, vă invităm la sediul filialei  la Seminarul "Preţurile de transfer - de la opţional la obligatoriu", din data de 07 aprilie 2016, ora 16,00.

 Cu stima,

 

Presedinte,                       Director executiv,

Ec.Cocos  Vasile             Ec.Cringus Valentina


  IN ATENTIA  MEMBRILOR    TAXE   2016 

. Taxe de înscriere la examenele de acces și aptitudini

 • experți contabili: 175 Eur.
 • contabili autorizați: 125 Eur.

  2. Stagiari:

 • tarif profesional: 150 Eur./an

  3. Taxele de înscriere în Tabloul Corpului

 • experți contabili: 40 Eur.
 • contabili autorizați: 20 Eur.
 • societăți expertiză: 150 Eur.
 • societăți de contabilitate: 125 Eur.

 

 Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat. Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional. Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 Cu stima,

Presedinte,

                             Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova                                                   


 

  ANUNȚ IMPORTANT

 În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.
 
Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.
 
În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.
 
Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.
 
Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:
 
1.  solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare
 
sau
 
2.  trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu
 
Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.
   Instrucţiuni utilizare aplicaţie evidenţă membri
                          

 In atentia expertilor contabili care doresc sa se inscrie in GEJ pentru anul 2015

 Set intrebari test GEJ decembrie 2015

 Organizarea si desfasurarea testului privind inscrierea in Grupul expertilor judiciari (GEJ) pentru anul 2015 , conform Normei CECCAR 1044/ 2010 :

1. Data si ora de desfasurare a testarii :

     - 03 decembrie 2014 , orele   16,00 - 18,00  prima sesiune ;

    - 15  decembrie 2014 , orele   16,00 - 18,00  a doua sesiune .

2.Tematica si bibliografia , in anexa 1;

3. Locatia :  sala de cursuri de la sediul filialei CECCAR Valcea ;

4. Timpul alocat testarii  - 2(doua)  ore .

5. Procedura desfasurarii testarii : testarea consta in completarea in mod individual de catre expertii contabili candidati, a testului grila compus din 50 de intrebari , fiecare avand 3 variante de raspuns din care una corecta . Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte , iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte . 

 6 Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi odată cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ si o poza tip legitimatie .

 Perioada de depunere a cererilor privind înscrierea în GEJ (inclusiv pentru cei exceptaţi de la susţinerea testului) este între 15 - 24.11.2014 pentru prima sesiune şi  se prelungeşte pâna pe data de 09.12.2014 pentru a II-a sesiune

Anexa nr. 1 - Tematică şi bibliografie

 Anexa nr. 10 - Cerere de înscriere


 Anunt important pentru membrii

 „Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.


   Noutati  aparute la Editura CECCAR 

  1.   Publicarea IFRS BV 2015 în limba română

Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015.

 

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

- Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.

- Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Achiziţionarea: Cele 2 volume IFRS 2015 se poate face de la filială.

      2.   "Ghidul pentru examenul de aptitudini" 2015, 624 pagini,  la preţul de 60 lei.

 • Menţionăm că, ediţia din acest an cuprinde doar partea de Contabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                          Vizualizati aici,  Coperta cărţii .   

 

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – condiții și etape

 


 Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția a XI-a pentru 2013

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor

Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR). 

Partenerul Principal al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes.

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta, Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S.).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat, nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca 


 

                                                                Comunicat de interes pentru membri-Programe post universitare de formare profesionala continua (click aici  pentru vizualizare)  


 

      Parafe noi 

  Prin Hotararea Consiliului Superior nr.12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor  Corpului  care prevad ca incepand cu 1 ianuarie 2013 dovada inscrierii in Tabloul Corpului   si exercitarii legale a profesiei , se face  prin aplicarea pe toate  contractele, lucrarile, rapoartele  si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si clientii sau beneficiarii lucrarilor acestora a parafei  cu valabilitate anuala.

 Pentru membrii care au obtinut viza pe anul in curs si figureaza in Tabloul Corpului  se va transmite  directei de specialitate din cadrul Corpului , Tabloul nominal  pana la data de 15 iulie 2012,  in vederea confectionarii parafelor anuale.

 In luna decembrie a anului in curs  si ianuarie  a anului viitor  vor fi distribuite parafele membrilor care indeplinesc conditiile de exercitare a profesiei odata cu viza  pe legitimatia de expert contabil sau contabil autorizat.  


    Stimati colegi,

   Vă informăm că potrivit Ordinului nr. 187/17.12.2008 al Directorului General al CECCAR, panourile publicitare, de identificare, pentru membrii Corpului se execută centralizat, de către Corp, prin grija Direcţiei Administrative.

  Membrii care solicită confecţionarea de panouri publicitare trebuie să fie înscrişi în Tabloul Corpului, să fie la zi cu plata obligaţiilor financiare către Corp şi să deţină viză de exercitare a profesiei.  


       Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile    (click)       Model 

 

  LA  SECTIUNEA   " COMUNICARI "  ,  GASITI  COTIZATIILE  SI  TAXELE CARE TREBUIE  ACHITATE  PENTRU ANUL 2013  si MODEL DE CONTRACT PRESTARI SERVICII . 

 

În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2012”, menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R. face următoarele precizări:

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective.

2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2012.

3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.Procedura administrativă privind modificarea Ordinului MMFPS nr. 1918/2011

Urmare a demersurilor repetate, întreprinse de catre Corp la Ministerul Muncii, Famiiiei și Protecției Sociale, prin care s-a manifestat nemulțumirea față de prevederile restrictive ale Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1918/2011, CECCAR continuă apărarea intereselor membrilor prin găsirea unei soluții în sprijinul înregistrarii ca prestatori de servicii a membrilor Corpului.

Întrucât la solicitările scrise nu s-a primit raspunsul așteptat și având în vedere că o reglementare secundară nu poate contraveni unei reglementări de bază, vă informăm că, C.E.C.C.A.R a demarat procedura administrativă prealabilă, obligatorie de îndeplinit potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, premergătoare solicitării în Instanță a modificării dispozițiilor pct. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1918/2011.

Vă rugăm să ne comunicați, cât mai urgent posibil, prin e-mail sau telefonic, dacă interesele dvs materiale au fost afectate de aplicarea dispozițiilor pct. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1918/2011.


              ANUNŢ IMPORTANT!

 1.  
  În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR
   
   
  În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.
  Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.
   

 ANUNT FOARTE  IMPORTANT

Având in vedere modificările aduse Legii contabilităţii in privinţa ţinerii contabilitaţii, pentru a veni in sprijinul membrilor, va rugăm sa ne comunicaţi  numarul de clienţi din portofoliul dvs. care au cifra de afaceri sub 35.000 euro conform situaţiilor financiare la finele anului 2010.


                                                                                                    

        ANUNT IMPORTANT 

       In sedinta Biroului Permanent al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. din 01 aprilie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN ,cu urmatoarele activitati :

      COD   7830  " SERVICII DE FURNIZARE SI MANAGEMENT A FORTEI DE MUNCA ";

     COD   8211 " ACTIVITATI COMBINATE DE SECRETARIAT ";

     COD   8219 " ACTIVITATI DE FOTOCOPIERE , DE PREGATIRE A DOCUMENTELOR SI ACTIVITATI SPECIALIZATE DE SECRETARIAT "

     Va rugam sa procedati la efectuarea  modificarilor  ce se impun .

    ....................................................................................................................................................................................................................................................                   

           ANUNT   IMPORTANT

      Pentru stimularea activitatii societatilor membre CECCAR care indeplinesc anual conditiile de exercitare a profesiei contabile si platesc la termen cotizatiile profesionale , se organizeaza Topul national si local al celor mai bune societati membre CECCAR.

     Topul firmelor membre CECCAR se organizeaza anual la nivel national si la nivel filialelor in data de 21 septembrie , in cadrul manifestarilor prilejuite in Ziua  Nationala a Contabilului Roman.

       Topul celor mai bune firme din cadrul CECCAR ,  va fi realizat in functie de urmatoarele criterii:

     1. Acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile in ultimii 3 ani;              

    2. Plata integrala a cotizatiilor profesionale(fixe si variabile) in ultimii 3 ani;             

    3. Cifra de afaceri realizata in anul pentru care se acorda premiul;             

    4. Numarul mediu de salariati  in anul pentru care se acorda premiul;              

    5. Numarul de clienti in anul pentru care se acorda premiul;          

    6. Diversitatea serviciilor prestate clientilor in anul in care se acorda premiul;           

    7. Daca societatea in cauza a fost supusa auditului in ultimi 3 sau 5 ani;

         Distinctiile vor fi acordate celor mai bune firme CECCAR , constand in :

              -  Diploma inramata cu scris auriu si Trofeu metalic auriu

              -  Diploma inramata  si trofeu metalic.

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          CONDITII DE UTILIZARE LOGO :

            In şedinţa Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, din data de 12 iunie 2009 s-a aprobat modelul autorizaţiei de                utilizare a logo-ului C.E.C.C.A.R., care este marcă înregistrată la OSIM, conţinând caracteristici, dimensiuni şi culori stas. 

         Potrivit art. 13 din Normele nr. 1484/2009 privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului. Cererile în acest sens se depun la filialele de domiciliu care le transmit Secretariatului General al Corpului, împreună cu un raport care atestă faptul că membrii solicitanţi sunt la zi cu obligaţiile faţă de Corp şi nu au fost sancţionaţi disciplinar."

         Menţionăm că autorizaţia cuprinde condiţiile de folosire a logo-ului şi se eliberează de Direcţia Informatică Tablou pe baza aprobării Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului.              


    

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009